V rámci občianskeho združenia sme

vydali brožúrky:

  • Čo môžeme urobiť v prevencii vzniku lymfedému pri karcinóme prsníka?
  • Lymfedém hornej končatiny u žien s karcinómom prsníka
  • Mastodynia
  • Zhubný nádor prsníka
  • Rakovina (karcinóm). Význam prevencie a diagnostiky na záchranu života žien
  • Praktická priručka pre pacientky s lymfedémom

odprednášali prednášky:

  • o  ochoreniach prsníkovej žľazy, výskyte rakoviny prsníka, rizikových faktoroch a príznakoch, samovyšetrení prsníkov, diagnostike, liečbe a kontrole pacientov s rakovinou prsníka.  Pre stredné a  vysoké školy sme doplnili prednášky o zhubných nádoroch v mladom veku  (hlavne rakovina krčka matrenice a semeníka, riziko vzniku rakoviny pľúc pre fajčiarov) a zdravý životný štýl.

Cez 2% príspevok  v roku 2017-2018 bolo odprednášaných 62 prednášok  v mestách: Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Šaľa, Štúrovo, Topoľčany, Žilina.

Cez príspevok AVON pochod v roku 2017-2018 odprednášaných  70 prednášok v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Červený Kláštor, Horná Streda, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Považská Bystrica, Púchov, Smrdáky, Stará Ľubovňa, Štúrovo, Trebatice, Žilina.

Cez 2% príspevok v roku 2018-2019 bolo odprednášaných 71 prednášok v mestách: Bánovce, Bratislava,  Galanta, Hlohovec, Košice, Levice, Nitra, Poprad, Prešov, Spišská Nová Ves, Sereď, Šaľa, Topoľčany.

Cez príspevok AVON pochod v roku 2018-2019 bolo odprednášaných  92 prednášok v mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Bánovce, Červený Kláštor, Horná Streda, Košice, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Považská Bystrica, Prešov, Púchov, Stará Ľubovňa, Smrdáky, Štúrovo, Topoľčany, Trebatice, Žilina.

 

2020  Zdravá žena