ÚDAJE O OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ

 

              

Obchodné meno občianskeho združenia :

Zdravá žena

 

Sídlo:

Palkovičova 18A, Bratislava 821 08

 

IČO

30795834

 

Bankové spojenie:

Tatra banka

 

Číslo podnikateľského účtu:

2662530026/1100

 

2020  Zdravá žena